PŘÍRODOVĚDNÝ OBRAZ SVĚTA

Přednášky

1.   Sepětí prostoru a času, relativistické paradoxy.
2.   Vývoj Vesmíru a jeho struktura.
3.   Dynamické systémy ve fyzice.
4.   Deterministický chaos, základní pojmy.
5.   Atraktory, fraktály.
6.   Kvantové jevy, úvod do kvantové mechaniky.
7.   Matematická struktura, interpretace.
8.   "Kvantová informace", kvantové měření.
9.   "Kvantové počítání, teleportace, kryptografie".
10.   Entropie ve fyzice a v teorii informace.
11.   Informace jako fyzikální pojem, disipace energie.
12.   Otevřené systémy, disipativní struktury.
13.   Synergetika a samoorganizace.
14.   Rezerva. Otevřené problémy.

Cvičení

1.   Řešení vybraných relativistických paradoxů.
2.   Některé astrofyzikální objekty (reliktní záření, černé díry.).
3.   Neceločíselné metrické dimenze, obrázky fraktálů.
4.   Axiomatická výstavba matematiky, její omezení (Goedel).
5.   Kvantová měření, hodnoty a pravděpodobnosti.
6.   Szilardův stroj, Maxwellův démon.
7.   Příklady otevřených systémů.