PŘÍRODOVĚDNÝ OBRAZ SVĚTA

Přírodovědný obraz světa

Klasifikace: H
Rozsah: 2+2 (0+2)
Vyučující: Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.

Předmět POS (r.1991 založený jako "Fyzikální obraz světa", FOS) usiluje o to podávat přírodovědné chápání světa v širších souvislostech lidského poznání a lidské kultury.

Motivuje zájem o nové poznatky, otevřené problémy a hlubší filosofické souvislosti.

Předmět se snaží přispět několika záměrům:

  1. Zdůrazňovat, že fyzika ve vzdělání inženýrů by neměla sloužit jen jako jakýsi omezený soubor potřebných vzorců a pouček, sloužících k okamžitým aplikacím v konkretních oborech.
    Inženýři by neměli být jen vysoce odborně vyškolenými projektanty a obsluhovateli důmyslné techniky dnešní společnosti. Měli by rozumět i lidským problémům a svým kořenům.
  2. Fyzika by měla vysokoškolsky vzdělanému technikovi nabídnout také alespoň trochu ucelenou představu o přírodním dění a o místě vědeckých představ v celé lidské kultuře.
  3. Je třeba se bránit "pavědě" a iracionálním přístupům, jimž jsou lidé často náchylní věřit. Kdo jiný než technicky vzdělaní lidé, na jejichž práci je založena vyspělá technika z vědy vycházející, by měli být ve společnosti nositeli "přírodovědné osvěty"?
  4. Rozvoj vědy je vzrušujícím a napínavým příběhem o poznávání světa. Tato dobrodružnost motivuje studenty k zájmu o nové poznatky a tím i k dalšímu a hlubšímu studiu. To je v zájmu školy a přispívá k plnění jejího poslání.

Více o těchto záměrech lze vyčíst kupř. z publikovaných studií a, b, c ap.