PŘÍRODOVĚDNÝ OBRAZ SVĚTA

Doporučená literatura

  • Doporučené přehledné články z odborné a popularizující literatury
  • www.aldebaran.feld.cvut.cz/moderni_fyzika_pro_kybernetiku
  • Penrose R., Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, Kolumbus, Mladá fronta, Praha, 1999
  • Ilya Pirgogine a Isabelle Stengersová, Řád z chaosu, Kolumbus, Mladá fronta, Praha, 2001
  • Coveney P., Highfield R, Mezi chaosem a řádem - hranice komplexity, hledání řádu chaotickém světě, Kolumbus, Mladá fronta, 2003
  • Horák J., Krlín L.: Deterministický chaos, Academia Praha 1996
  • Zurek W.H. (Ed.): Complexity, Entropy and the Physics of Information,Addison-Wesley, 1990