Biofyzika

studijní materiály

Přednášky

1. Úvod - Harmonogram přednášek

2. Hemodynamika I - Vlastnosti ideálních tekutin, Vlastnosti a složení krve, Proudění a distribuce krve, Vlastnosti srdce a cév

3. Hemodynamika II - Měření krevního tlaku, Popis a ukázky validace automatických elektronických tonometrů, Nové metody měření krevního tlaku, Legislativa a metrologie krevního tlaku

4. Hemodynamika III - Měření průtoku

5. Hemodynamika IV - Teorie mimotělního oběhu

6. Vlastnosti tkáně a její interakce s technickými prostředky - Elektromagnetické spektrum, Základní vlastnosti tkáně, Vliv elektromagnetického pole na lidskou tkáň

7. Výměna plynů, fyziologie dýchání, spirometrie, základní fyzikální zákony, pulsní oxymetrie

8. Měření teploty ve zdravotnictví - Základní jednotky a definice, Měření klasickými kapalinovými teploměry, Měření IR teploměry - praktické ukázky, záření černého tělesa, Měření teploty digitálními teploměry, Legislativa a metrologie

9. Ionizující záření - Detektory ionizujícího záření, Dozimetrie, Metrologie

10. Eyetracking  - počítačová analýza očních pohybů

11. Motory ve zdravotnictví - Základní typy motorů a jejich vlastnosti, Příklady využití ve zdravotnictví

12. Akustika - Hlukoměry: princip funkce a jejich validace, Základní definice, Měřidla akustického tlaku, Audiometrie, Otoakustické emise, Kochleární neuroprotézy, Metrologie

13. Exkurze na patentový úřad
14. Exkurze na odborné pracoviště

 

Cvičení

1. Dýchání - provádění klidových a zátěžových měření, vyhodnocení provedených měření, měření koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu, provádění klidových a zátěžových měření, validace pulsních oxymetrů na testeru pulsních oxymetrů

2. Monitor vitálních funkcí - měření základních vitálních funkcí na simulátoru fyziologickcých veličin. Automatický defibrilátor.

Návod k monitoru vitálních funkcí

3. Měření krevního tlaku - demonstrace auskultační a oscilometrické metody, metody validace automatických elektronických tonometrů, Ultrazvukový průtokoměr krve – určení krevního tlaku

4. Peristaltická pumpa – kalibrace peristaltické pumpy

5. Infuzní pumpy

6. Měření vlastností roztoků - vodivost, pH, hustota, viskozita kapalin

7. Motorové šlapadlo - měření charakteristik motorů

8. Akustika - měření hladin intenzity zvuku hlukoměrem

9. Dielektrický ohřev - stojaté vlnění, regulace výkonu magnetronu, účinnost ohřevu vodu v mikrovlnné troubě.

10. VF elektrokauter -

11. Zápočtový test