PŘÍRODOVĚDNÝ OBRAZ SVĚTA

Témata předmětu

 • Postavení člověka ve světě, jeho problémy a otázky. O povaze a historii lidského poznání. Filosofie a věda.
 • Racionální poznání. Fyzika, jako základ moderní techniky.
 • Iracionální a pseudovědecké přístupy (psychotronika, astrologie atp. )
 • Vývojové etapy fyzikálního poznání, revoluce pojmů a přístupů. Mechanistická etapa přírodovědy. Přínos, úspěch, slabé stránky
 • Sepětí prostoru a času v teorii relativity. Relativistické paradoxy ( rychlý chodec, auto v garáži, paradox času... )
 • Gravitace, struktura a vývoj vesmíru, vývoj hvězd, černé díry, reliktní záření...
 • Kvantová povaha mikrosvěta, struktura látek, kvantová fyzika v technice 20. století
 • Filosofické aspekty kvantové fyziky, proces měření, pojetí reality. Kvantové paradoxy (EPR, Schrödingerova kočka, teleportace apod.). Kvantová informace, kvantové počítání, kryptografie...
 • Subnukleární částice, kvanta polí, typy interakcí, sjednocování...
 • Dynamické systémy, determinismus a nahodilost, chaos, příklady chaotických systémů
 • Fraktály a neceločíselné dimenze, obrázky fraktálů
 • O matematice v přírodovědě, její omezení (Gödel), matematická nekonečna.
 • Nevratnost dění a asymetrie času, minulost a budoucnost
 • O entropii a informaci, toky informace a energie, Maxwellův démon, teorie počítání, expandující vesmír a možnost života
 • Synergetika, vytváření struktur, evoluce, možnost života, postavení pojmu informace v současné přírodovědě
 • Přírodní věda o původu života, evoluce, vývoj člověka
 • Věda jako součást lidské kultury, její hodnoty, perspektivy. Člověk a technika. Hrozby a nebezpečí. Lidská zodpovědnost