Doporučené příklady z Fyziky 2 (B1B02FY2)

Příklady naleznete zde

Absolutně černé těleso

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Kvantová fyzika

2.2, 2.3, 2.5, 2.6
2.7, 2.8, 2.9, 2.10
2.11, 2.14, 2.15, 2.17

Ideální plyn. Kinetická teorie plynů

3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11,
3.12, 3.13

Termodynamika

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 4.11
4.12

Tepelné vlastnosti látek

5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9

Vlny

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9
6.10a, 6.11a, 6.12, 6.13, 6.14

Akustika

7.2, 7.3, 7.4, 7.8

Geometrická optika

8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

Vlnová optika

9.1, 9.4, 9.6, 9.7

Jaderná fyzika

11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 11.13
11.16, 11.18
11.19