Doporučené příklady z Fyziky 1 (B1B02FY1)

Příklady naleznete zde

Úvod

1.1

Kinematika

2.3, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20, 2.28, 2.32

Dynamika

3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.13, 3.14

Zákony zachování

4.1, 4.3, 4.6, 4.9, 4.12

Mechanika tuhého tělesa

5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.13, 5.16, 5.17, 5.18, 5.23, 5.25, 5.27

Mechanika tekutin

6.4, 6.5, 6.11, 6.12, 6.14

Teoretická mechanika

7.1, 7.2, 7.6, 7.10

Gravitační pole

8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

Elektřina a magnetismus

9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7, 9.11, 9.12, 9.17, 9.19, 9.22, 9.26, 9.27, 9.32

Harmonické kmity

10.2, 10.3, 10.6, 10.10, 10.11, 10.15, 10.17, 10.18, 10.19

Relativita

11.1, 11.3, 11.6, 11.9