Hodnocení výuky studenty

 

Minulý školní rok proběhla na FBMI anketa v níž se studenti vyjadřovali k výuce. Jak to obvykle bývá sešla se řada názorů jak kladných tak i záporných. Pravidlem u takovýchto anket bývá, že se ozývají obvykle ti, kteří se cítí nějakým způsobem poškozeni.

 

Korespondence je ke staženi na nespojenec@post.cz a odpověď na jednotlivé výtky shrnuta v dopise zde.

 

Pro mě byl překvapením názor, že hodnocení u zkoušky je neobjektivní a že výrazně nadržuji děvčatům ( názor se objevil se v korespondenci zde ). Nemohl jsem na to hned reagovat, protože jsem nikdy takto studenty nerozděloval a ani sám jsem netušil jaká je úspěšnost podle pohlaví. Proto jsem si vyžádal jmenné seznamy za fyziku a matematiku a provedl spárování jmen a následně jejich úspěšnost v matematice a fyzice.

 

Rozbor je obsažen v souboru zde .

V rámci přesnosti ± 1 student, se nepodařilo  prokázat jakýkoliv rozdíl v hodnocení studentů z matematiky a fyziky jak mezi studenty tak i mezi pohlavím jednotlivými zkoušejícími.

 

Myslím si, že je dobře, když mají studenti zájem o to co se kolem nich děje a najdou si čas vyplnit takovouto anketu. Jim to obvykle již nepomůže, ale může to změnit přístup k těm, kteří přijdou po nich.

 

zpět