Fyzika, co to je a jak ji chápat.

 

Fyzika je všechno, co není matematika.

 

Matematika vytváří modely a fyzika je bere a testuje, zda jimi lze popsat svět okolo nás. Možná se to někomu bude zdát troufalé, ale z tohoto pohledu i medicína je specielní oblastí fyziky a matematiky. Když bude chtít lékař pochopit co se v těle pacienta děje, skončí nakonec u buňky a buněčné membrány. A pro výklad dějů v okolí buněčné membrány spíš použijeme jazyk, který je bližší fyzikovi a chemikovi než jazyk, který používá lékař při popisu nemoci.

Náš pohled na svět je totiž v modelech.

 

Modely

Když prožíváme nějakou skutečnost a chceme ji někomu sdělit, už nepopisujeme tuto skutečnost, ale model (tedy zjednodušení), jak tuto skutečnost chápeme.

Tvrzení: “…bylo počasí, že bys tam psa nevyhnal je popis skutečnosti pomocí modelu, který je velice volný. Přesto danou situaci (tedy to, co posluchačům chceme sdělit) popisuje lépe, jak kdybychom ji charakterizovali pomocí tlaku, teploty a rosného bodu.

V praxi (běžném životě) obvykle stačí znát výsledky s přesností 10 – 20 %. Takové výsledky dokáže technicky vzdělaný člověk dávat okamžitě po chvíli zamyšlení. Nepotřebuje k tomu tabulky, kalkulačku a studium příslušné literatury. Potřebuje k tomu jen “selský rozum” či zkušenost a vlastní hlavu.

Když se pak o tom bude s někým bavit použije opět model a nebude hovořit o selském rozumu, ale zabalí to do pojmů jako Archimédův zákon, smykové tření, volný pád či záření absolutně černého tělesa.

 

Jaké modely používat

Technicky vzdělaný člověk se liší od těch ostatních (no je to spíš mé zbožné přání, které se snad během semestru podaří alespoň trošičku naplnit) tím, že dokáže daný problém analyzovat, zjednodušit a pak najít vhodný nejjednodušší způsob řešení.

Řešení problému by mělo vždy začít odpovědí na otázku:

S jakou přesností požadujeme výsledek?

Když Vám zadavatel odpoví : ” …. no, co nejpřesněji” , máte možnost buď rovnou odejít, protože dotyčný netuší co chce, nebo prokázat trochu obchodního ducha a snažit se diplomaticky vysvětlit, že jsme schopni sice měřit řadu veličin na hranici fyzikálních možností, ale to chce čas a peníze.

Pak se spolu určitě dohodnete na rozumném kompromisu mezi charakteristikou “…psa bys tam nevyhnal a teplota, tlak, rosný bod”

 

 

Jak modely tvořit

Chce to selský rozum a trochu praxe. Abyste měli možnost si to vyzkoušet budou zde připraveny příklady k řešení. Spíš než přesný výsledek bude zajímavý přístup, či způsob řešení. Na každé řešení bude 14 dní, tedy doba, kdy se objevíte na seminářích. Odevzdání je zcela dobrovolné, nicméně bude ohodnoceno. Někdy se mohou objevit příklady, které nemají jasné řešení. Ale i konstatování kudy cesta nevede s přesnou dokumentací “blbostí” , které se nám při řešení podařilo udělat je cenný výsledek.

Zadání prvního příkladu

zpět