Příklad č.1

Jestliže se Vám bude zdát, že pro řešení Vám nějaký údaj chybí, smysluplným způsobem si jej dodefinujte. Řešení (model řešení) vyberte takové, aby váš výsledek byl ve shodě s výsledkem případného experimentu.

 

 

Zadání příkladu:

 

Co je těžší, kilo peří, nebo kilo železa?

Máme myšlený pokus, kdy na miskách rovnoramenných vah máme na jedné straně peří a na druhé kilové závaží.

Je zřejmé, že jsou možné 3 výsledky.

  1. Misky vah se nehnou
  2. Peří bude těžší
  3. Železo bude těžší

Za správné řešení je považován výběr jedné ze 4 variant (nikde není řečeno, že 3 nabídnuté jsou jediné možné) a jejich zdůvodnění.

 

 

zpět