Fyzikální metody v medicíně I - letní semestr 2000/2001

Rozsah: 2+2

Přednášející: P.Slovák, L.Sieger, J.Jíra

Zakončení: kl.z.

Katedra: K302

Typ předm.: F

Semestr: L

Vhodné pro: BE,IE

Obor: neomezeně

Dop. semestr: 6
 

Anotace:.

V přednáškách je pojednáno o fyzikálních principech moderních léčebných metod. Zejména celosvětově velmi nákladná léčba chronického selhání ledvin bude podrobena důkladnému studiu teoretických , etických a technických aspektů výroby a klinického užití umělých ledvin. Posluchači budou umět změřit krevní tlak, určit výkonové parametry plic a změřit EKG křivku.

Osnova přednášek:

 1. Hemodynamika vnitřních orgánů
 2. Mikrocirkulace krve a lymfy
 3. Měření krevního tlaku a průtoku, sedimentace krvinek
 4. Elektrické a magnetické projevy srdce
 5. Laparoskopická technika
 6. Plíce, fyzikální model, difúze plynů
 7. Měření funkčních parametrů plic
 8. Ledviny, umělé ledviny, fyzikální model
 9. Kapilární hemodialyzátor, měření parametrů
 10. Léčba hemodialýzou a peritoneální dialýzou
 11. Lytotripsie
 12. Zpracování fyzikálních dat ze živého objektu
 13. Voda, její úprava fyzikálně chemickými prostředky
 14. Pasterace
Osnova cvičení:
 1. Měření krevního tlaku
 2. Ultrazvukový průtokoměr
 3. Peristaltická pumpa
 4. Hemodialyzační zařízení
 5. Hemodialyzátory
 6. EKG
 7. Spirometr
 8. Mikroskop
 9. Exkurze
 10. Exkurze
 11. Exkurze
 12. Chyby měření
 13. Sedimentace
 14. Digitální fotografie
Seznam literatury a Internetové odkazy