FMM 1 – doporučené Internetové zdroje informací
  1. Státní technická knihovna Praha
  2. Národní knihovna Praha
  3. Národní lékařská knihovna Praha
  4. Databáze Compendex, Inspect, Icondia a Metadex
  5. Web Of Science, Springer, Elsevier
  6. National Library of Medicine NCBI
  7. Lékařský slovník
  8. UMDNS – Universal Medical Device Nomenclature System (oddíl ÚTVARY \ FARMACIE)
  9. Základní předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR
  10. Knihkupectví Grada Publishing

 

Literatura:

[1] Narion J.B., Hornyak W.F.: Physics for Science and Engineering, Holt-Saunders Japan 1982

[2] Vander A.J. and col.: Human Physiology, McGraw-Hill Company, Sydney, 1986

[3] Bentley J.P.: Principles of measurement Systems, Logman Scientific and Technical, London 1993

[4] Trojan S.: Lékařská fyziologie, GRADA Avicenum, Praha, 1994