Determinus, chaos, evoluce

Témata předmětu

    1. "Nutnost" a "náhoda" v přírodním dění a v životě člověka, racionální       myšlení.
    2. Determinismus klasické mechaniky (Newton, Laplace ..)
    3. Determinismus v prostoročase, relativistické paradoxy.
    4. Vývoj vesmíru, kosmologie.
    5. Pravděpodobnostní popis přírody. Statistická fyzika a termodynamika.
    6. Deterministický chaos, nelinearity, fraktály.
    7. Diskrétnost a spojitost. Přirozená a reálná čísla, meze matematiky.
    8. Pravděpodobnost v kvantových jevech.
    9. Heisenbergovy relace, kvantové paradoxy (EPR,.)
  10. Co je to "realita" ? Teorie "všeho" ? Perspektivy.
  11. Informace a entropie, směr času, nevratnost.
  12. Algoritmický informační obsah. Komplexita. Struktury.
  13. Hierarchičnost přírody. Evoluce
  14. Vývoj člověka, "život", "vědomí".

  Doporučená literatura:

    1. Tyto webovské stránky předmětu DCE:       aldebaran.feld.cvut.cz/determinismus_chaos_evoluce
    2. Průběžně doporučované přehledové články z populární a odborné       literatury.
    3. Penrose R.: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, Mladá fronta 1999
    4. Prigogine I.,Stengersová I.: Řád z chaosu, Mladá fronta, 2002
    5. Coveney, Highfield: Mezi chaosem a řádem, Mladá fronta, 2003