Determinismus, chaos, evoluce

Determinismus, chaos, evoluce

Klasifikace: H
Rozsah: 2+0
Zakončení: KZ
Vyučující: Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.

Popis předmětu DCE


Anotace předmětu:

    Předmět se zabývá širšími filozofickými souvislostmi uvedených pojmů. Nutnost a náhoda v přírodním dění. Determinismus v klasické fyzice a v teorii relativity. Pravděpodobnostní popis ve statistické fyzice a termodynamice. Determinismus a pravděpodobnost v kvantové fyzice, "kvantová informace". Souvislost informace a entropie, nevratnost přírodního dění. Vytváření struktur, evoluce, život, vývoj člověka.

    Předmět je zařazen do všech magisterských oborů.