Starší verze přednášek

  1. Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů - SHELL. Zpracovní příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů.
  2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem.
  3. Filtry a některé užitečné příkazy OS Unix.
  4. Regulární výrazy. Filtry grep, sed a awk.
  5. Identita uživatelů, procesů a souborů. Přístupová práva a jejich nastavení.
  6. Procesy a vlákna (vznik, stavy, atributy). Signály. Nástroje pro práci s procesy a vlákny.
  7. Celočíselná aritmetika. Návratový kód. Příkazy pro větvení výpočtu. Cykly. Předčasné ukončení cyklu.
  8. Proměnné. Psaní a ladění skriptů. Parametry skriptu. Vstup a výstup. Konfigurační soubory shellu.
  9. Síťové rozhraní.
  10. X Window. Secure shell.