Materiály k předmětu Úvod do operačních systémů

Termíny náhradního čtvrtého testu jsou:
pro studenty prezenčního studia: 19.1. a 24.1. 2011 v C4-s150 od 13:00
pro studenty kombinovaného studia: 13.1. a 20.1. 2011 v E1-7 a E1-8 od 13:00

Přednášky Cvičení­ Ostatní
01. Architektura  počítače 01. Úvod Starší verze přednášek
02. Architektura OS 02. Seznámení se shellem, editor vi Příprava pro studenty kombinovaného (dálkového) studia
03. Procesy a vlákna 03. Základní příkazy pro práci se soubory
04. Plánování 04. Standardní vstup a výstupy procesu, filtry
05. Synchronizace 05. Regulární výrazy
06. IPC 06. Zpracování textu programem awk
07. Správa paměti 07. Přístupová práva, program find, archivace a komprese dat
08. RAID, LVM a souborové systémy 08. Práce s procesy a úlohami, příkaz test
09a. Úvod do počítačových sítí TCP / IP
09b. Sítě LAN, Ethernet, Síťové nástroje
09. Proměnné, složené příkazy, funkce, numerické výpočty
10. Linux 10. Uživatelský vstup, zpracování přepínačů, psaní a ladění skriptů, plánování úloh
11. Unix/Linux - programování
12. Vstup/Výstup