Úvod do elektrofyziologie

Rozsah výuky:

2+2

Garant:

Kříha V.

Typ předmětu:

F

Zakončení:

KZ

Vyučující:

Kříha V.

Zodpovědná katedra:

13102

Kreditů:

4

Semestr:

L


Anotace:
Přehledový předmět zaměřený na anatomické, fyziologické a fyzikální aspekty vybraných  problémů elektrofyziologie. Je určený jak pro posluchače orientované na biomedicíncké inženýrství, tak pro posluchače, kteří v živé přírodě hledají inspiraci pro řešení ryze technických problémů.

Osnovy přednášek:

1.

 

Mikroanatomie a fyziologie buňky.

2.

 

Dráždivé tkáně. Obecné principy.

3.

 

Nervová tkáň.

4.

 

Svalová tkáň.

5.

 

Vznik, šíření, vedení a snímání vzruchu.

6.

 

Popis šíření elektromagnetických vln ve tkáních.

7.

 

Přehled interakcí elektromagnetických vln se tkáněmi.

8.

 

Architektura CNS.

9.

 

Dráhy CNS.

10.

 

Periferní nervstvo a neuromuskulární spojení.

11.

 

Elektrická aktivita srdce.

12.

 

Přehled elektrofyziologických vyšetření a výkonů.

13.

 

Smyslové orgány: Zrak.

14.

 

Smyslové orgány:Sluch a rovnovážné čidlo.


Osnovy cvičení:

1.

 

Iontové kanály a jejich fyzikální popis.

2.

 

Membránový potenciál.

3.

 

Elektrická ekvivalentní schémata, HH model.

4.

 

Akční potenciál neuronů.

5.

 

Akční potenciál myocytů.

6.

 

Vznik a šíření vzruchu.

7.

 

Vedení a snímání vzruchu.

8.

 

EM vlna v anizotropním prostředí.

9.

 

Stimulace a destrukce tkáně.

10.

 

Interpretace elektrofyziologických křivek.

11.

 

Elektrofyziologické metody v neurologii.

12.

 

Elektrofyziologické metody v kardiologii.

13.

 

Smyslové orgány.

14.

 

Zápočtový test.

Literatura:

[1]

 

Silbernagel S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2003

[2]

 

Vander, A. J. and col.: Human Physiology. McGraw-Hill Company, Sydney 1986

[3]

 

Trojan S.: Lékařská fyziologie, GRADA Avicenum, Praha 1994

Požadavky:

Vhodná je Fyzika 2, nikoli však nutná.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán

Obor

Role

Dop. semestr

BSP

Před zařazením do oboru

F

1

BSE

Silnoproudá Elektrotechnika (bakalářský)

F

3,5

BEST

Elektronika a sdělovací technika(bakalářský)

F

3,5

BVT

Výpočetní technika (bakalářský)

F

3,5

BKM

Kybernetika a měření(bakalářský)

F

3,5