PŘÍRODOVĚDNÝ OBRAZ SVĚTA

Moderní fyzika pro kybernetiku

X02MFK      
Rozsah výuky: 2+1    
Přednášející (garant): Jelen J. Typ předmětu: S
Zakončení: Z,ZK Zodpovědná katedra: 13102
Kreditů: 3 Semestr: L

Anotace:
Předmět rozebírá problémy a pojmy z hraničních oblastí mezi fyzikou, výpočetní technikou, informatikou a kybernetickou. Zdůrazňuje živé fyzikální souvislosti pojmu informace. Prostoročasové paradoxy. Vývoj Vesmíru a jeho struktura. Deterministický chaos. Fraktály. Kvantové jevy, interpretace. Kvantová informace, kvantové počítání, kryptografie. Entropie ve fyzice a v teorii informace. Disipace energie. Synenergetika a samoorganizace. Otevřené problémy.

Záměrem je uvést do problematiky a obsahu některých pojmů a vybraných částí fyziky, překračujících osnovy obvyklého povinného kurzu s návazností na kybernetiku, informatické obory a p.  

Požadavky ke zkoušce (otázky, témata a p.) jsou konkretizovány a upřesňovány postupně v průběhu semestru. Očekává se písemně vypracovaný jednostránkový text na zvolené téma (esej, úvaha, zamyšlení, kritika přečtené knihy či článku apod.).