Řada nedorozumění pramení z neschopnosti komunikovat

 

Máte-li jakékoliv sdělení o kterém si myslíte, že bych o něm měl vědět, je možnost využít anonymní adresy (nespojenec@post.cz) a poslat mi sdělení na sieger@post.cz .

 

Případná odpověď bude opět na  adrese nespojenec@post.cz. Jestliže to bude téma zajímavé i pro ostatní, může se objevit na stránkách předmětu formou diskuse.

 

Proč psát anonymní sdělení a neobracet se jinam (vedoucí katedry, akademický senát)?

Pochopitelně psát i jinam lze a není to nic proti ničemu. Je-li Vašim prvotním záměrem rychle zjednat nápravu, je obvykle to nejjednodušší obrátit se na původce Vaší nespokojenosti. Často totiž problémy vidíme tam, kde nejsou a proto náprava bývá poměrně rychlá.

 

Myslím si, že nejcennější jsou taková sdělení, která píšeme v afektu. Obvykle velice rychle jdeme k podstatě věci. Budeme-li chtít svoje vyjádření kdykoliv učesat, máme možnost. Anonymita pak pomáhá uchovat naši duševní rovnováhu a klidný spánek.

 

 

Jak psát své názory:

 

 

 

zpět