Početní semináře z Fyziky 1 - A1B02PSF1 (dříve Vybrané kapitoly / Doplňující semináře z Fyziky I)

Cíl: Semináře jsou organizovány pro studenty, kteří:Účast:

Přestože se jedná o řádně zapsatelný volitelný předmět, jsou na cvičeních vítáni i "náhodně" příchozí. V případě zájmu můžete navštěvovat cvičení libovolných cvičicích.

Náplň:

Semináře jsou koncipovány jako řízená konzultace k předmětu Fyzika I. Jejich obsah lze po dohodě měnit podle konkrétních potřeb zúčastněných. Níže daný plán je pouze orientační. Hlavní důraz bude kladen na počítání příkladů studenty pod vedením učitelů. Semináře začínají z organizačních důvodů až druhý výukový týden.2. týden: Matematický aparát fyziky

3. týden: Vektorový popis pohybu, kinematika hmotného bodu

4. týden: Dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, lineární oscilátor

5. týden: Pohyb v otáčivé soustavě; práce a energie

6. týden: Dynamika soustavy hmotných bodů

7. týden: Dynamika tuhého tělesa: těžiště, moment setrvačnosti, energie tuhého tělesa

8. týden: Dynamika tuhého tělesa: skládání sil, kyvadla

9. týden: Centrální pole, Newtonův zákon

10. týden: Keplerovy zákony

11. týden: Základy kvantové fyziky

12. týden: Kvantová fyzika

13. týden: Elementární částice

Typové příklady:

První část příkladů:
Skripta: Fyzika I - semináře, Pekárek S., Murla M.
Kapitola čísla příkladů
1.1 1, 3, 4, 9, 10, 13, 18
1.2 37, 42
1.3 60
1.4 64, 67 69, 70
1.5 84, 85, 86, 91
1.6 96, 97, 98, 100, 104, 106, 116
3.1 231, 232, 236

Druhá část příkladů:
Skripta: Fyzika 2 Semináře, Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.
Kapitola čísla příkladů
1 1-1, 1-5, 1-15, 1-21
7 7-1, 7-3, 7-4, 7-6

Třetí část příkladů:
Skripta: Fyzika II Semináře, Pekárek S., Murla M. (Starší skripta, příklady podobné příkladům z druhé části.)
Kapitola čísla příkladů
1 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-15, 1-16
6 6-1, 6-3, 6-4, 6-14, 6-15, 6-17, 6-18

Čtvrtá část příkladů:
On-line sbírka úloh, Červenka M.