Fyzika pro OI

studijní materiály

Základní informace

 Bodovací systém - podmínky k zápočtu a ke zkoušce
 Osnovy přednášek

Laboratorní řád + pokyny pro vypracování referátu

Vzorové referáty

L1. Stanovení tíhového zrychlení L4. Pohlovo kyvadlo
L2. Studium volného pádu L5. Měření Dopplerova jevu
L3. Studium elektrostatického pole  
 

Testy na internetu

Internetové testy je možné skládat ZDE.   Je vyžadováno přihlášení přes Shibboleth.
Počet pokusů je omezen na dva denně. Testy je možné skládat od začátku 3. týdne do konce 13. týdne semestru.
 

Úvodní přednášky - vektory, diferenciální rovnice a jejich řešení

1. přednáška - Vektory a funkce
2. přednáška  - Diferenciální rovnice
3. přednáška - Laplaceova transformace
Studijní materiál k Laplaceově transformaci Studijní materiál k diferenciálním rovnicím a Laplaceově transformaci (EN)
 

Fyzika, mechanika - přednášky

Kinematika Dynamika Práce a energie
Dynamika hmotného bodu Dynamika tuhého tělesa Kmity
 

Semináře

Kinematika Dynamika Práce a energie
Dynamika hmotného bodu Dynamika tuhého tělesa Kmity

Seznam příkladů k procvičení

Soubor příkladů mimo skripta

 

Laboratorní měření - návody

Zpracování fyzikálních měření Učební texty k laboratořím
L0. Měření objemu těles Nejistoty měření
 
L1. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
L2. Studium volného pádu
L3. Studium elektrostatického pole na modelech
L4. Pohlovo kyvadlo
L5. Měření Dopplerova jevu
 

Vektory, diferenciální rovnice - demonstrace v Mathematice

Integration Ballistic motion Oscillator
Position vector RC circuit Scalar field
Vector addition Vector multiplication Vector subtraction
Vector product    
 

Dynamické systémy - přednášky

1. Dynamické systémy 1 - Úvod
2. Dynamické systémy 2 - Topologická klasifikace
3. Dynamické systémy 3 - Nelineární systémy
4. Dynamické systémy 4 - Deterministický chaos a fraktály
 

Dynamické systémy - demonstrace

Harmonic oscillator (Matlab)
Predator and Prey (Matlab), Predator and Prey parametric (Matlab)
Harmonic oscillator with phase diagram (Mathematica)
Simple pendulum (Mathematica), Damped pendulum (Mathematica)
Saddle point (Mathematica)
Improper node (Matlab)
Bifurcations (Mathematica)
Hopf bifurcation (Mathematica)
Mandelbrot set (Matlab)
Julia set (Matlab)