Fyzika pro diagnostiku a terapii - BAM02FPT

studijní materiály

 

Přednášky

1. Harmonogram přednášek
2. Elektromagnetické spektrum
3. Elektroterapie
4. Elektroterapie II - Rebox
5. Fototerapie
6. Ultrazvuk
7. Léčebný ultrazvuk
8. Motory
 

Otázky ke zkoušce

 

Cvičení

1. Elektroterapie - měření na elektroterapeutickém přístroji NEUROTON 926
2. Magnetoterapie - měření magnetoterapeutických přístrojů
3. Terapeutický ultrazvuk - měření na terapeutickém ultrazvukovém přístroji SONOSTAT
4. Fototerapie - měření spektrálních charakteristik různých zdrojů světla
5. Měření na motodlaze