Každá práce by měla být vytvořena podle následující osnovy:

- zadání

- fyzikální princip

- indikace a kontraindikace

- historie řešení problému

- současný stav techniky - výstavy, prospekty, internet

- ekonomika provozu

- literatura + internetové odkazy

 

 

Přípustné formáty, ve kterých jsou práce přijímány:

- HTML

- MS Word (*.doc)

- Acrobat (*.pdf)

Práce zasílejte na e-mailovou adresu rebox@reboxprague.com