Semestrální práce z předmětu

Fyzikální metody v medicíně

letní semestr 2002/2003

 

Seznam prací podle autorů:

Autor Název práce
Beneš Ondřej Koncentrátory kyslíku
Březina Jaroslav Transplantace
Červenka Michal Nové technologie v chirurgii
Dohnálek Tomáš Vitamín C
Dolejší Petr Sluchadla
Doubrava Jiří Kapalný dusík
Gerla Václav Osteoporóza
Hanzlíček Radek Leksellův gama nůž
Huraj Martin Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
Jedlička Martin Hysteroskopie
Kelbich Milan Kardiostimulátory
Kosař Karel Radiologie
Košina Josef Lasery v oftalmologii
Kratinová Marcela Zpracování krve
Kuchař Zdeněk Mamografie
Mach Martin Zubní kámen
Marhold Jiří Benigní hyperplazie prostaty
Matouch Radek Kardiostimulátory
Mrňávek Vlastimil Měření refrakčních vad
Novotný Vladimír Plíce, analyzátory, vyšetř. metody
Oppitz Luboš Letecká fyziologie
Rádl Ondřej Laser v medicíně
Repka Lukáš Sonografie
Sekerka Radko Nástroje a chirurgická zařízení
Svrček Anton Kochleární implantáty
Šantrůček Jaromír Kryogenní banky
Vavřín Radek Nanotechnologie v medicíně
Velická Marie Řešení odstranění očních vad
Zahradníková Jana pH
Žák Ondřej Hypertermie
Žárský Jan Bronchoskopie

Tyto práce vyjadřují názory studentů-autorů a neprošly odbornou ani jazykovou korekturou.
 

Praha dne 26.5.2003

Zpět na hlavní stránku