Semestrální práce z předmětu

Fyzikální metody v medicíně

letní semestr 2001/2002

 

Seznam prací podle autorů:

Autor Název práce
Benda Petr Protézy horních končetin
Beránek Vladimír Baterie
Blaha Václav Rentgenové přístroje
Brada Jiří Myoelektrické protézy
Buryan Petr Použití laseru v oftalmologii
Cinádr Radek Ortézy
Čapková Ivana Tomografické metody
Dolejší Petr Umělá plicní ventilace
Domo Ntumba Natacha Hemodialýza
Fabian Vratislav EEG
Fišar Michael Nukleární magnetická rezonance
Fliegel Karel Implantabilní defibrilátor
Fulín Jaromír Přenosné glukometry
Hanč Petr Použití šroubů při úrazech páteře
Havelka Lukáš Transmisní elektronový mikroskop
Holinka Štěpán Monitory fyziologických funkcí
Hošek Tomáš Kontaktní čočky
Chalupa Ondřej Lasery
Choděra Pavel Anesteziologická jednotka
Joudl Václav Magnetická rezonance
Jursa Tomáš Analyzátory enzymů
Kálal Zdeněk Oční protézy
Khun Josef Srdeční choroby
Kolářová Jana Dentální technika
Krátký Jakub Magnetická rezonance
Krčmařík David EKG
Kubánek Jan Stimulátory sluchu
Kuře Jan Lasery
Linsbauer Filip Pozitronová emisní tomografie
Markytán Jan Skenovací elektronový mikroskop
Maršík Michal EEG
Martínek Lukáš Katetry
Melichar Dušan Kardiostimulátory
Mildorf Michal Diabetes
Milota Rudolf Impulsní oscilometrie
Nečesaný Jakub Reverzní osmóza
Neruda Vít Kardiotokografie
Nosková Blanka Spirometr
Planičková Květa Laser v dermatologii
Procházka Michal Sluchové pomůcky
Rieger Josef Elektrody
Rytina Tomáš Lůžka a matrace
Smolíková Miluše Mamografie
Svoboda Tomáš Funkce trávícího traktu člověka
Tlučhořová Lenka Chirurgické lampy
Tomalík Lukáš Jaderná fyzika v medicíně
Tomeš Michal Kapalinová ventilace
Weinlich Jiří Denzitometry
Zeman Jiří Laserový konfokální mikrokop

Tyto práce vyjadřují názory studentů-autorů a neprošly odbornou ani jazykovou korekturou.
 

Praha dne 3.10.2002

Zpět na hlavní stránku