Semestrální práce z předmětu

Fyzikální metody v medicíně

letní semestr 2000/2001

 

Seznam prací podle autorů:

Autor Název práce
Beneš Michal Dentální lasery
Brada Jiří Protézy dolní končetiny
Bradáč Pavel Problémy kolenního kloubu
Brosch Marek Kardiostimulátory
Buryan Petr Magnetická rezonance
Cvek Jakub Hypertermické jednotky
Čanda Ludvík Laparoskopie
Čengerová Anita Ortézy kotníku
Česnek Lukáš Stetoskopy
Dolejší Petr Hemodialýza
Dolejší Petr  Kardiostimulátory
Fliegel Karel Kochleární implantáty
Hajduček Ivo Typy proudů v elektroterapii
Holinka Štěpán Hypertermie v onkologii
Chudáček Václav EKG
Janouch Martin Defibrilátor
Jelínek Lukáš Ultrazvuk ve fyzioterapii
Krist Pavel Endoskopie
Kuře Jan Detektory kovu
Macků Jan Ultrazvuk
Melichar Dušan Novorozenecké inkubátory
Nečesaný Jakub Magnetoterapie
Noha Václav Umělá ventilace plic
Sábl Martin Laboratorní mikroskopy
Šanda Jan Magnetická rezonance
Tlučhořová Lenka Kardiostimulátory
Tomeš Michal Hyperbarická oxygenoterapie
Zeman Jiří Pozitronová emisní tomografie

Tyto práce vyjadřují názory studentů-autorů a neprošly odbornou ani jazykovou korekturou.
 

Praha dne 6.1.2002

Zpět na hlavní stránku