Fyzikální metody v medicíně II - zimní semestr 2001/2002

Rozsah:2+2

Přednášející: P.Slovák, L.Sieger, J.Jíra

Zakončení: kl.z.

Katedra: K302

Typ předm.: F

Semestr: Z

Vhodné pro: BE,IE

Obor: neomezeně

Dop. semestr: 7
 

Anotace:

Civilizační choroby pohybového ústrojí (over using syndrom) jsou léčeny moderními metodami rehabilitačního lékařství. Mimo to bude pojednáno o léčbě bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním. Řadu praktických poznatků získá absolvent formou laboratorních cvičení

Osnova přednášek:

 1. Využití spektra elektromagnetického pole v medicíně
 2. Fyzioterapie, ultrazvuk
 3. Elektroterapie nízkofrekvenčními proudy
 4. Elektroterapie vf proudy
 5. Fototerapie
 6. Optoskopie, bronchoskopie
 7. Vysokofrekvenční ohřev
 8. Hojivý proces a jeho ovlivnění fyzikálními prostředky
 9. Kryogenní technika, konzervace orgánů
 10. Elektrokoagulace, katetrizace, balónková dilatace
 11. Chirurgické lasery
 12. Moderní chirurgické techniky
 13. Biochemické analytické metody
 14. Elektronová mikroskopie
Osnova cvičení:
 1. 1. Plicní cytologie
 2. Kapalný dusík
 3. Konstrukce kardiostimulátorů
 4. Ultrazvuková vana
 5. Mikrovlnná trouba
 6. Laser, Biobeam, UV terapie
 7. Vodivost roztoků
 8. pH tekutin
 9. Měření O2 a CO2 v plynech a roztocích
 10. Diadynamik, mg. impulzy
 11. Rebox
 12. TENS
 13. Výstava MEFA Brno
 14. I-t křivka svalu, myostimulace