NÁVRH TÉMAT DIPLOMOVÝCH A SEMESTRÁLNÍCH PRACÍ

skupina nízkovýkonových výbojů, katedra fyziky FEL

 1. Paralelizace výpočtů, systémy PVM a MPI
 2. Numerické řešení O3 v korónovém výboji
 3. Numerické řešení NOx v korónovém výboji
 4. Statistické vyhodnocení pulsu v korónovém výboji
 5. Iontometr
 6. Numerické řešení průniku plazmatu do živé hmoty
 7. Výkonové spektrum pulsů v korónovém výboji
 8. Optické snímání pulzů v korónovém výboji pomocí fotonásobičů
 9. Měření magnetického pole koróny
 10. Měření elektrického pole koróny
 11. Měření akustického šumu korónového výboje
 12. Měření magnetické susceptibility plynu a kapalin pro ekologické účely
 13. Měření indexu lomu plynu a kapalin pro ekologické účely
 14. Kontaktní indikace korónového výboje na dřevinách
 15. Indikace korónového výboje v blízkosti energetického vedení
 16. Měření četnosti kondenzačních jader v ovzduší
 17. Návrh informačního systému pro podporu organizace konferencí

 18.  
  Bližší informace: RNDr. Luděk Aubrecht, CSc. (dv. 41a),
    Doc. Ing. Zdeněk Staněk, CSc. (dv. 37),
    Ing. Jan Koller (dv. 34, 37)

 
 
 1. Snímání interferometrických polí.
 2. Vyhodnocování záznamu interferometrického pole.
 3. Telemedicínský screening diabetické retinopatie (TOSCA).
 4. Laserová terapie u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací
 5. Sekundární katarakta u nitroočních čoček z různého materiálu.
 6. Komplexní digitální zobrazovací a archivační systém oční kliniky.
 7. Informační systém státní galerie výtvarného umění
 8. Semestrální práce:
  1) Počítačová rekonstrukce nitroočních tumorů. (Propojení PC s počítačem Macintosh při plánování léčby s vyuľitím radioaktivních materiálů).
  2) Modelové situace ve formě výukových multimediálních programů z oftalmologie pro praktické lékaře. (Vytvoření webovské formy zdravotnických doąkolovacích programů).
   

  Bližší informace: RNDr. Jan Píchal, CSc. (dv. VŠCHT-B 341), pichal@fel.cvut.cz 

skupina Fyziky ultrazvuku

témata semestrálních prací

Bližší informace:
Doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc., balek@fel.cvut.cz, m.č. 85, tel. 2384
Ing. Zuzana Bartáková, Ph.D., bartako@fel.cvut.cz, m.č. 87, tel. 2386
 1. Širokopásmová fázová demodulace signálů z laserového interferometru.
 2. Návrh a realizace integrované optické části laserového interferometru.
 3. Programové vybavení pro ovládání souřadnicového posuvného systému pro zobrazování akustických polí.
 4. Studium nelinearit v silových ultrazvukových polích.
 5. Studium interakce výkonového ultrazvuku s elektrickými výboji.
 6. Automatizovaná měření V-A charakteristik elektrických výbojů.

Rámcová témata bakalářských a diplomových prací

Bližší informace:
Doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc., balek@fel.cvut.cz, m.č. 85, tel. 2384
Ing. Zuzana Bartáková, Ph.D., bartako@fel.cvut.cz, m.č. 87, tel. 2386
 1. Měření akustických polí využitím laserové interferometrie.
 2. Systém pro identifikaci neznámých kapalin.
 3. Systém pro přesná měření akustických veličin.
 4. Studium interakce výkonového ultrazvuku s elektrickými výboji.
 5. Studium nelinearit v silových ultrazvukových polích.